Professioneel Presenteren

Wat levert het op

Ø        Je bent in staat om een gedegen presentatie te ontwikkelen

Ø        Je kunt helder en overtuigend je boodschap overbrengen op een externe of interne groep toehoorders

Ø        Afhankelijk van het doel doe je dat: informerend, inspirerend, verkopend, adviserend, contracterend of confronterend

Ø        Je geeft een effectieve vorm en inhoud aan je presentatie

Ø        Je past je woordkeuze zorgvuldig aan de gelegenheid en doelgroep aan

Ø        Je positie voor de groep, lichaamshouding, lichaamstaal, gebaren, stemgebruik, intonatie en snelheid van presenteren zijn natuurlijk en ondersteunen je boodschap

Ø        Je presenteert met zelfvertrouwen en reduceert je nervositeit

Ø        Je speelt effectief in op  (lastige) vragen uit de groep

Ø        Je gaat doelgericht met hulpmiddelen om

Ø        Je kunt vanaf het eerste tot het laatste moment je toehoorders binden, boeien en contracteren.

Wie nemen er deel

Ø        Verkoopfuncties waarin regelmatig verkoopgerichte presentaties plaatsvinden om de opdracht te verwerven

Wat wordt er behandeld

De onderwerpen op hoofdlijnen zijn:

Ø        Zelfevaluatie van je huidige en gewenste presentatievaardigheden

Ø        Succes- en faalfactoren voor professioneel presenteren

Ø        Doelgroepanalyse; aandeelhouders, besluitvormend team, seminar, personeelsbijeenkomst, sales team, etc.

Ø        Doelstellingen van de presentatie; informerend, inspirerend, adviserend, verkopend, contracterend, confronterend  

Ø        Het ontwikkelen van een presentatie via de OSISA- structuur: Opening – Samenvatting – Informatie – Samenvatting / Slot – Actie

Ø        De drie peilers voor succesvol presenteren: Inhoud – Woordkeus – Performance

Ø        IJsbrekers en andere aandachttrekkers

Ø        Body-, twijfel-, verklein- en vakwoorden (jargon)

Ø        Effectief gebruik van stem, intonatie en spreeksnelheid

Ø        Non verbale communicatie

Ø        Gewenste interactie met de groep zoeken en vinden; vraagstelling, stercommunicatie

Ø        Ongewenste interactie met de groep vermijden en neutraliseren

Ø        Gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen

Wat is de werkwijze

Ø        Samen met de deelnemer wordt een telefonische assessment afgenomen op “instapniveau”, “leerpunten” en een “real case” presentatie voor na de training

Ø        Voorafgaand aan de training ontvangende deelnemers een voorbereidende taak met minimaal 2 uur voorbereiding

Ø        Naast 30% theorie wordt er voor 70% intensief getraind op vaardigheden en attitude in oefeningen en videorollenspelen.

Ø        Geoefend wordt op een presentatie die de deelnemer na de training daadwerkelijk gaat verzorgen

Ø        De STC Sales Coach wordt liever nuttig dan aardig gevonden (bij voorkeur allebei) en traint positief confronterend met respect voor het individu

Ø        De deelnemer rondt de training af met een geheel ontwikkelde en geoefende presentatie die hij/zij op korte gaat verzorgen

Ø        Aansluitend kan de deelnemer gedurende twee maanden de Sales Coach telefonisch raadplegen voor begeleiding

Tijdsduur

Ø        De training duurt 2 aaneengesloten dagen

Ø        Dag 1: 09.00-17.00 uur

Ø        Dag 2: 09.00-17.00 uur

De STC coach

Ø        Is een ervaren professional met brede sales, salesmanagement en accountmanagement ervaring, opgedaan in de harde praktijk

Investering

Ø        De investering bedraagt € 950,= exclusief BTW en inclusief een handzaam werkboek met naslagteksten, een individuele gedragstest, schrijfmaterialen en arrangementskosten (lunch/koffie)

Agenda

Ø        Voor info zie het data overzicht

Bijzonderheden

Ø        De training is tevens beschikbaar als in-company training. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen