Wat Is Jouw Bedrijf Waard?

Wat Is Jouw Bedrijf Waard? Het verkopen van een onderneming is een complex traject waarin veel verschillende specialismes aan bod komen. Naast diverse operationele afspraken en het vinden van de juiste koper(s) krijgt u te maken met zaken als waardebepalingen, onderhandelingen, financieringen, juridische zaken, fiscale aspecten, een boekenonderzoek, en nog veel meer. Wij zorgen ervoor dat u dit traject met een gerust gevoel doorloopt.

Wat Is Jouw Bedrijf Waard?

De meeste ondernemers hebben dan ook geen idee hoe ze dat moeten doen. Hoe voorkomt u dat het bij personeel, klanten, leveranciers en concurrenten bekend raakt? Waar vindt u kopers? Is er überhaupt belangstelling voor uw bedrijf en wat is het dan waard? En hoe verloopt zo’n proces eigenlijk?Diligence heeft al veel overnames begeleid in alle denkbare branches en in alle soorten en maten, zowel nationaal als internationaal.

Onze bedrijfsverkoop specialisten zijn voor elke directeur-grootaandeelhouder (DGA) raadsman én onderhandelaar in de wereld van bedrijf verkopen (waardebepaling bedrijf). Onze dienstverlening bij bedrijf verkopen bestaan uit de volgende activiteiten:we brengen de onderneming in kaart (informatiememorandum)we waarderen en bepalen in overleg de vraagprijswe benaderen discreet (anoniem) de markt en peilen de interesse van potentiële koperswe verstrekken informatie aan geïnteresseerden, uiteraard na ondertekening van een geheimhoudingsverklaringwe onderhandelen met potentiële kopers en werken dit uit in een intentieovereenkomstwe begeleiden het due diligence onderzoek en bespreken en onderhandelen de consequenties hiervanen we (helpen) de bereikte transactie vast te leggen in contracten tot aan levering van aandelen bij de notarisMet andere woorden: de Diligence specialist voert de regie over het gehele verkoopproces.

Waardebepaling. Laat Uw Onderneming Waarderen

En dat houdt niet op bij het afronden van de transactie. De DGA kan ook bij nazorg (conflict met de koper, afhandeling van betalingen etc.) een beroep doen op de Diligence specialisten. We rekenen bij verkopen van een bedrijf in overleg een vast uurtarief of een vaste aanneemsom voor de begeleidingswerkzaamheden, in combinatie met een succesfee over de door Diligence onderhandelde transactiewaarde.

In de dagelijkse praktijk hebben ondernemers behoefte aan een praktische handleiding. Dit is begrijpelijk omdat de verkoop van het bedrijf één van de belangrijkste beslissingen is die een ondernemer moet nemen en hij /zij er geen ervaring in heeft kunnen opbouwen. Een eerste stap die vaak onderbelicht is of waar te weinig tijd voor uitgetrokken wordt is het voorbereiden van de onderneming op de overdracht.

Bij verkoopklaar denken we aan de volgende zaken: Past de structuur van de onderneming bij uw wens(en) tot verkoop ervan? Zijn de balans en de winst- en verliesrekening geoptimaliseerd? Liggen afspraken met derden goed vast? Is de onderneming onafhankelijk van de ondernemer? Zorg voor het up to date houden van de onderneming.

Wilt u bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill verkopen dan vergt dit een andere benadering dan wanneer het gaat om de aandelen (in de BV). Is er sprake van verschillende van elkaar te scheiden bedrijfsactiviteiten, bedenk dan of u die in één keer wilt verkopen of dat opsplitsing en aparte verkoop tot een hogere opbrengst zullen leiden.

Wilt u dit samen met uw bedrijf verkopen of wilt u dit houden en met toekomstige verhuur daarvan een inkomen genereren? Is het verstandig om het onroerend goed in een afzonderlijke BV te hebben of is het beter dit over te brengen naar privé? Als deze vragen zijn beantwoord is het belangrijk om te beoordelen of de huidige structuur van uw onderneming aansluit bij deze wensen. verkoop bedrijf.

Beoordeel de posten die voorkomen op de balans. verkoop bedrijf. Zijn deze noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, of zijn er posten die eveneens een privé karakter dragen (te dure auto’s van de zaak?). Wordt het pand optimaal benut of is een deel (onder) te verhuren of zelfs te verkopen? Schoon uw debiteurenbestand op.

Waardebepaling Van Uw Bedrijf? Bereken Nu De Bedrijfswaarde
Is er sprake van “overtollige” liquide middelen? Kijk of er ruimte is een deel van deze overtollige middelen vooruitlopend op de verkoop over te hevelen naar de holding of zelfs naar privé. Is er sprake van een gezonde financiering van de onderneming? Als de onderneming voornamelijk met “eigen geld” is gefinancierd, zorg dan voor een redelijke financiering door een bank – waarde bedrijf bepalen.

Zijn de voorzieningen in overeenstemming met de mogelijke toekomstige verplichtingen (garanties, onderhoud, pensioenen)? Beoordeel de posten van de winst- en verliesrekening: is de winst optimaal? Zijn alle kosten echt nodig om de winst te maken en zijn zij marktconform? Denk daarbij niet alleen aan salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden van de ondernemer en wellicht van familieleden maar bijvoorbeeld ook aan de huur van het “eigen” pand, reclame, representatie en sponsoring of werkzaamheden voor eigen gebruik en ook de kosten van interne financiering. waardebepaling bedrijf.

Normaliseren dus. Uiteraard gebeurt dit ook in de gesprekken met de potentiële koper maar dat geeft altijd stof tot (lange) discussies. Het is beter als u hier tijdig zelf al de nodige maatregelen heeft genomen. Wilt u uw bedrijf verkopen? In de praktijk komt het nog steeds vaak voor dat afspraken met afnemers, leveranciers en personeel niet (goed genoeg) zijn vastgelegd.

Wat Is Uw Bedrijf Waard? Een Terechte Vraag

Een koper wil natuurlijk maximale zekerheid dat hij na de koop van de onderneming niet geconfronteerd wordt met een leegloop van afnemers en personeel. Verder wil hij voorkomen dat leveranciers van de overdracht gebruik maken de prijzen en voorwaarden te verhogen. Het spreekt voor zich dat merken, octrooien, patenten maar ook specialistische kennis goed moeten zijn afgedekt.

Veelal is er in het MKB sprake van dat de ondernemer de onderneming is. Het is zijn levenswerk waarin hij veel energie gestoken heeft en het zijn vaak de contacten van de ondernemer en zijn kennis die voor de continuïteit van de onderneming zorgen. Het is zaak om tijdig ervoor te zorgen dat intern één of meer medewerkers een aantal van de rollen van de ondernemer over kan / kunnen nemen.

Wanneer u uw bedrijf wilt verkopen, zorg ervoor dat de onderneming er “tiptop” uitziet. Dat geldt niet alleen voor de cijfers maar zeker ook voor het gebouw, inventaris en de bedrijfsmiddelen. Denk erbij dat als u uw huis verkoopt u voor de geïnteresseerde bezoeker zorgt dat de boel is opgeruimd en dat alles goed in de verf zit en dat u zeker uw  J-Line Lantaarn kaars vervangt.

Bedrijfswaardering-waarde Onderneming-waardebepaling
Denk er aan dat dit ook moet gelden voor de verkoop van uw bedrijf. De koper zit niet te wachten op het direct moeten investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen of het herstellen van achterstallig onderhoud. Dat zal altijd gecompenseerd worden in de koopsom die de koper bereid is te betalen, maar geeft de koper eveneens de argwaan of het met de onderneming wel goed zit.

Bedenk van tevoren welke concessies u wilt doen en welke niet. Zorg voor een goede geheimhoudingsverklaring, een dekkende intentieverklaring (LOI) en een waterdicht overnamecontract. Bedenk dat er tijdens de onderhandelingen een punt komt waarop je niet meer zonder consequenties het proces eenvoudig kunt beëindigen. En een intentieverklaring is vaak niet (meer) vrijblijvend.

Zorg dat zaken op orde zijn, werk mee en heb geen geheimen (als die uitkomen heeft dat verstrekkende gevolgen) Het opbouwen van het bedrijf heeft vele jaren gekost. Het op een goede en gedegen manier overdragen verdient geen overhaaste beslissingen Blijft u nog een periode betrokken bij het bedrijf en op welke manier gaat u genieten van de verdiende vrije tijd? Hoe gaat u de opbrengst zo goed mogelijk veiligstellen?Bedrijfsopvolging binnen de familie is een bijzondere vorm van het verkopen van het bedrijf.

Comments are closed.