High Impact Concept

Heeft u behoefte aan return on investment en werkelijk ander gedrag als uw mensen weer bij u terug zijn op kantoor? Probeer dan High Impact.

Eerst even schrikken

Brinkerhoff onderzocht in 2006 de werking van standalone trainingen: 15% van de cursisten probeert nieuw gedrag niet eens één keer, 70% van de deelnemers toets kort en past niet toe op de werkplek en 15% vertoont soms het nieuwe gedrag.

Echte verandering bouw je gefaseerd op. Het resultaat is dan vaak verbluffend:

  • Teams worden sterker door professionele begeleiding
  • Uw medewerkers krijgen meer zelfvertrouwen en behalen de gestelde kpi’s
  • Prospects die geen klant waren worden nu gescoord
  • Marges stijgen, maar ook de klantloyaliteit neemt toe

Hoe doen we dat?

Fase 1. Analyseren en doelen bepalen

Een hele belangrijke fase. Cruciaal zijn 2 sessies waarin directie, managers en trainers met elkaar de norm en de kpi’s (marge, kwaliteit gesprekken, omzet etc.) bepalen. Tevens besluiten we welke vaardigheden getraind gaan worden, waar de quick wins te behalen zijn en welke stijl verandermanagement bij uw team past. We krijgen zicht op de succesversnellers en de succesvertragers, alles met als doel resultaat te boeken.

Fase 2. Kiezen, ontwikkelen en commitment verkrijgen

Een projectgroep zal de norm van de directie vormgeven in een actiegericht plan van aanpak. Samen met hen zetten we de geselecteerde doelen om in vaardigheden, bepalen hoe ze de kpi’s gaan monitoren en welke interventies (acties) ze zelf gaan uitvoeren. U kunt ook ervoor kiezen om aan Excellent deze interventies over te laten. 


De projectgroep bestaat uit een representatieve selectie van medewerkers. Met hen bepalen we welke tools zinvol zijn te ontwikkelen en welke interventies noodzakelijk zijn om het concreet observeerbare gedrag te garanderen. Na iedere fase geven we een terugkoppeling over de vooruitgang en bespreken we waar bijsturing noodzakelijk is.

Fase 3. Trainen

In fase 3 en 4 realiseren we 80% van de impact. In de komende 2 fases wordt ‘de zak geld’ binnengehaald. Hoe doen we dat? De highlights:

# 1. Management en coaches opleiden

Bij Excellent hebben we als stelregel: ‘we komen, maken de gewenste impact, zijn zo snel mogelijk weg en borgen het geleerde omdat we managers en coaches bij u intern opleiden om het getrainde door te vertalen naar concreet waarneembaar gedrag. 

# 2. Inhoud research based

De trainingen van Excellent zijn uitermate pragmatisch en gebaseerd op meer dan 15 jaar praktijkervaring en onderzoek

# 3. Top trainers

Zeer ervaren, bijna allemaal gewerkt bij de top 5  trainingsbureaus. Ze zijn gedragstrainers met passie voor mensen en commercie.

# 4. 70 % praktijk met video, 30% theorie

Onze trainingen zijn gericht op gedragsverandering. Kort behandelen we de theorie. Hierna gaan we direct over tot interactieve sessies en rollenspelen. De trainingsdagen zijn volstrekt niet bedreigend, integendeel: deelnemers krijgen handvatten om beter te kunnen  presteren.

# 5. Focus op talent

Bij Excellent geloven we niet in een zaal vol klonen of robots. Wij ontwikkelen het talent van uw teams en trainen mensen door het natuurlijke talent te ontdekken en dat talent te ondersteunen met sterke methodieken.

# 6. 100% maatwerk

We doen geen trainingen die we zo ‘van de plank’ kunnen pakken. “Standaard programma’s” zijn vaak “hit and miss” trainingen. Sommige concepten werken, andere werken niet.  Door goed na te denken over jullie team en nauw met u samen te werken heeft u de zekerheid dat de training soepel loopt en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

# 7.Tussen-doelen

Doelen na iedere trainingsdag: voor- en na iedere training wordt op actie gestimuleerd bij de leidinggevende. Ieder training start met doelen en wordt afgesloten met een opdracht tussen de trainings-dagen in. Deze opdrachten zijn in overleg met de opdrachtgever samengesteld.

# 8. On-line programma’s tussen de trainingsdagen in

Op de persoonlijke website ontvangen deelnemers werk-opdrachten, e-assessments , persoonlijke begeleiding in ‘life’ klantcases en coaching daarop van de trainer. Na iedere training volgt ieder een on-line overleg.

Fase 4. 40% acties ná-traject

Gedrag is weerbarstig, mensen vallen direct terug in oud gedrag als ze geen coaching van u ontvangen. Vanuit onze verantwoordelijkheid als externe partner is het controleren van de toepassing van de vaardigheden een must.  Wij kunnen de implementatiecoaching voor u verzorgen, u kunt dit ook zelf doen. Niet zelden is deze coaching een van de meest gewaardeerde en meest effectieve interventieonderdelen.

Implementatie, de kritische succesfactor

In deze fase werkt onze trainer met u mee, zet de lijnen uit en coacht individueel. Implementatiecaching, scorelijsten, checklisten en toetsen hebben maar één doel: een individuele boost creëren. Talent ontwikkeling en werken aan life cases maakt dat het verandermanagement van Excellent snel bijdraagt aan uw bedrijfsresultaat. Dat werkt. 

Door hun ervaring zijn onze trainers in staat snel te implementeren en uw strategie om te zetten in de gewenste situatie. De impact van deze fase is niet tijdelijk maar permanent. Standalone training is een piekervaring, borging middels dit na-traject zorgt voor volledige realisatie. 

Fase 5. Evalueren en bijsturen

We hebben samen met uw medewerkers in het traject meetbaar resultaat gemaakt, prestaties 80% verbeterd. Ze zijn nu in staat zelf de resterende 20% te realiseren.

De zak met geld is binnengehaald, maar dat is ook blijvend. Het zijn geen tijdelijke resultaten, het zijn permanente resultaten. Dat is borgen.

Specialismen

Vorige Volgende